Transponeringstrissan Baggis

Med detta lilla hjälpmedel är det en baggis att transponera...
namn
adress
postort telefonnummer
e-postadress e-postadress (verifiera)
faktureringsadress (om annan adress än ovan)
postort ert referensnummer
dina önskemål