Brädan ABC123 - Lärarhandledning

Ett viktigt hjälpmedel för dig som vill arbeta med detta läromedel: Lärarhandledningen till Brädan ABC123 ger dig som pedagog författarnas intentioner med materialet. Synen på eleven som en ansvarsfull och kompetent individ parat med respekt för den kunskap och lust som eleven har med sig till förskolan och skolan, genomsyrar metodval och arbetsmaterial.
Efter inledningen behandlas varje arbetsunderlag i elevpärmen. Varje arbetsunderlag har en a- och en b-sida.

Lärarhandledningens anvisningar och råd presenteras enligt följande ordning:

 • Förslag till inledning av arbetet, samtal och laborationer
 • Råd till hur eleverna ska arbeta med arbetsunderlagen
 • Förslag på material
 • I förekommande fall förslag på fler övningar, lekar, sånger, sagor och ramsor.
 • I vissa övningar hänvisas till andra sidor i materialet, som använts tidigare eller som förekommer längre fram.

  Denna lärarhandledning ger rika exempel på hur man kan arbeta med vart och ett av alla de 284 arbetsunderlag som Elevpärmen Brädan ABC123 innehåller.

  Lärarhandledningen ingår i Introduktionspaketet men kan också beställas separat.
  Författare är pedagog Monica Norström.
  Redaktör och medförfattare är Lena Samuelson.

  Ordinarie pris: 80 kr. Moms och frakt tillkommer.
  Beställ genom att sända oss en e-post med; dina önskemål, namn, adress,
  telefonnummer, e-postadress samt eventuell fakturaadress och referensnummer.
  E-postadress: sama@sama.se

 • Relaterade Sidor