Brädan ABC123 - Elevpärm

ETT HELT NYTT SÄTT ATT ARBETA!

Brädan ABC123 är ett unikt material för den första färdighetsträningen i att skriva, läsa och räkna. Materialet är totalindividualiserande och ger varje elev känslan av att lyckas. Träningen och inlärningen blir rolig och lustfylld. Arbetssättet är pappersbesparande och kan användas i alla ämnen.
Brädan ABC123 är producerat som ett alternativ till de traditionella läromedlen. Det har alla de traditionella läromedlens fördelar men saknar dess nackdelar. Brädanmaterialet har en gedigen lärarhandledning och ett roligt illustrerat elevmaterial, som är anpassat efter LPO 94. Till skillnad från andra läromedel är det extremt flexibelt. Läromedlet styr varken elever eller pedagoger, utan är snarare ett erbjudande av otaliga möjligheter, presenterade i en genomtänkt struktur. Elevens behov bestämmer hur läromedlet ska användas: för en del elever kan vissa moment hoppas över och andra elever behöver öva momentet många gånger.
Med Brädan ABC123 blir halvfärdiga sidor och skrynkliga blad ett minne blott. Eftersom Brädan är en dubbel wyteboardskiva som man lägger arbetsunderlagen i, arbetar eleven tills han är nöjd. Därefter dokumenterar eleven sina kunskaper och färdigheter i Min bok, en bok för utvärdering som används för att följa elevens utveckling.

Materialet BRÄDAN ABC123 består av:


  • Lärarhandledning (56 sidor)
  • Elevpärm med arbetsunderlag till Brädan (286 sidor)
  • Min bok, elevens egen bok för dokumentation (52 sidor
  • Skrivbräda (wyteboard) med sudd


Pärmen ingår i Brädanpaketet och kan inte beställas separat.

Relaterade Sidor