Brädan ABC123 - Min bok

Ett exemplar av Min bok ingår i Introduktionspaketet. Extra exemplar kan beställas:
Min bok bör varje elev ha och regelbundet använda för att dokumentera sin utveckling. Efter de olika arbetsmomenten i materialet Brädan ABC123, när eleven själv är nöjd med sitt resultat, dokumenterar eleven sitt bästa i boken och anger dagens datum. Min bok blir en portfolio som visar utvecklingen steg för steg och dessutom ett utmärkt dokument att använda i utvecklingssamtal med föräldrar.

Ordinarie pris: 35 kr. Moms och frakt tillkommer.
Beställ genom att sända oss en e-post med; dina önskemål, namn, adress,
telefonnummer, e-postadress samt eventuell fakturaadress och referensnummer.
E-postadress: sama@sama.se

Relaterade Sidor