Brädan ABC123

Brädan ABC123 består av:

•1 ex Elevpärm - Slutsåld!

•1 ex Min bok

•1 ex Skrivbräda (wyteboard)

•1 ex Lärarhandledning

För detaljer om de olika delarna se länkarna längst ner på sidan! Du kan komplettera delarna för en uppsättning som passar dina behov!

Brädan ABC123 är ett unikt material för den första färdighetsträningen i att skriva, läsa och räkna. Materialet är totalindividualiserande och ger varje elev känslan av att lyckas. Träningen och inlärningen blir rolig och lustfylld. Arbetssättet är pappersbesparande och kan användas i alla ämnen.
Brädan ABC123 är producerat som ett alternativ till de traditionella läromedlen. Det har alla de traditionella läromedlens fördelar men saknar dess nackdelar. Brädanmaterialet har en gedigen lärarhandledning och ett roligt illustrerat elevmaterial, som är anpassat efter LPO 94. Till skillnad från andra läromedel är det extremt flexibelt. Läromedlet styr varken elever eller pedagoger, utan är snarare ett erbjudande av otaliga möjligheter, presenterade i en genomtänkt struktur. Elevens behov bestämmer hur läromedlet ska användas: för en del elever kan vissa moment hoppas över och andra elever behöver öva momentet många gånger.
Med Brädan ABC123 blir halvfärdiga sidor och skrynkliga blad ett minne blott. Eftersom Brädan är en dubbel wyteboardskiva som man lägger arbetsunderlagen i, arbetar eleven tills han är nöjd. Därefter dokumenterar eleven sina kunskaper och färdigheter i Min bok, en bok för utvärdering som används för att följa elevens utveckling.

Det kompletta materialet BRÄDAN ABC123 består av:

 • Lärarhandledning (56 sidor)
 • Skrivbräda (wyteboard) med sudd (två pennor medföljer som bonus)
 • Elevpärm med arbetsunderlag för färdighetsträning till Brädan (286 sidor) SLUTSÅLD!
 • Min bok, elevens egen bok för dokumentation (52 sidor)

  Eva Samuelson och Monica Norström Lymeus är engagerade pedagoger och läromedelsförfattare med lång erfarenhet av att utveckla framgångsrika metoder för att stimulera till inlärning. I detta material introduceras ett helt nytt sätt att arbeta, som ger stora möjligheter att individualisera undervisningen på varje barns nivå.

  Priser: Se kommande sidor om paketets innehåll för prisuppgifter. Eftersom företaget är nedlagt sker försäljning privat i den mån restlager finns.

  Beställ genom att sända oss en e-post med; dina önskemål, namn, adress,
  telefonnummer, e-postadress samt eventuell fakturaadress och referensnummer.
  E-postadress: sama@sama.se

 • Relaterade Sidor