Böcker och pedagogiskt material

Den nordiska traditionen av att berätta sagor och sjunga visor har varit vår ledstjärna under många år. Vi är övertygade om att sagan har en lindrande och läkande kraft. En magisk kraft som i barns undermedvetna hjälper dem att bearbeta och förstå sådant som kan vara svårt i livet. Och visor, sång och musik samt eget musicerande skänker glädje, bygger självförtroende och tillför positiv energi, så att man orkar prestera mera och bättre i sitt lärande.

Läromedlet Brädan ABC123 ger dig en unik möjlighet att lättare individualisera din undervisning i att lära barn att läsa, skriva och räkna. Ambitionen är att skapa en känsla av att alla kan lyckas. Ingen ska behöva känna att man inte kan.