Sångfåglarna

CD-inspelningar för förskolor, skolor och körer

Att sjunga och musicera skapar glädje och samhörighet.

Musik påverkar oss positivt hela livet - ända från fosterstadiet till ålderdomen. Och att själv kunna vara delaktig i musiken gör att vi känner oss stolta och glada. Stolthet och glädje är viktiga byggstenar i skapandet av en god självkänsla.

Att öva för att göra en CD-inspelning kan också vara en rolig sporre och ett spännande inslag i det vardagliga arbetet - och ett bra mål att jobba mot. Den färdiga CD:n blir en dokumentation av musikalisk glädje, begåvning och utveckling och ett underbart minne från tiden i förskolan, skolan eller kören, såväl för ”sångfåglarna” själva som för alla närstående.

Förskolor, skolor och körer erbjuds nu CD-inspelningar som görs i de egna lokalerna, så att alla barn kan känna sig hemtama och trygga.

Detta projekt drivs i samarbete med musikproducent och ljudtekniker. Med en portabel inspelningsstudio kommer vi till er för att göra inspelningen. Själva inspelningstiden beräknas till allt från två timmar till en heldag beroende på ambitionsnivå.

Kostnad
Själva inspelningen kan äga rum först när ex.vis föräldrar/körmedlemmar/anhöriga tillsammans beställt minst 35 exemplar av CD-skivan. Varje skiva kostar ca 190 kr inkl. moms och eventuell frakt. Leverans av de beställda skivorna sker ca en vecka efter inspelningsdagen. Skivor och faktura skickas sedan direkt till de som beställt eller lämnas direkt till kontaktpersonen för utdelning.

Efterbeställningar kan göras.
Kostnader för resor och logi får diskuteras i de fall sådana blir aktuella.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor, vill diskutera upplägg eller boka tid för en inspelning.
Kontakt för bokning och information:
Lena Samuelsson/Sama Produktion
tfn: 08-7325950, mobil: 070-7320555, lena@sama.se